SHLS-101 Công tắc hành trình 250V AC, 6A, SHLS-101