SH-MB-30 Còi báo AC220V,DC24V

Thông số kỹ thuật:
  • SH-MB-30
  • Còi báo
  • AC220V,DC24V