SHCS-SHB-A333 Chuyển mạch Ampe 3P3W3CT, 3 vị trí (R,S,T), Xám, SHCS-SHB-A333

Thông số kỹ thuật:
  • SHCS-SHB-A333
  • Chuyển mạch Ampe 3P3W3CT, 3 vị trí (R,S,T), Xám, SHCS-SHB-A333