PR-30S3-1 Công tắc xoay 3 vị trí Ø30

PR-30S3-1 Công tắc xoay 3 vị trí Ø30

Thông số kỹ thuật:
  • PR-30S3-1
  • Công tắc xoay 3 vị trí Ø30