SHLS-106L Công tắc hành trình 250V AC, 6A, có đèn, SHLS-106L