SHCS-SHB-2103 Công tắc 2 vị trí SHCS-SHB-2103

Thông số kỹ thuật:
  • SHCS-SHB-2103
  • Công tắc 2 vị trí SHCS-SHB-2103