SHCS-SEB-A332 Chuyển mạch Ampe 3P3W2CT, 4 vị trí (OFF,R,S,T),

Thông số kỹ thuật:
  • SHCS-SEB-A332
  • Chuyển mạch Ampe 3P3W2CT, 4 vị trí (OFF,R,S,T),