SHCS-ETR-V332 Chuyển mạch Volt 3P3W2PT, 4 vị trí (OFF,RS,ST,TR), Đỏ

Thông số kỹ thuật:
  • SHCS-ETR-V332
  • Chuyển mạch Volt 3P3W2PT, 4 vị trí (OFF,RS,ST,TR), Đỏ