SHCS-ETB-V333 Chuyển mạch Volt 3P3W3PT, 4 vị trí (OFF,RS,ST,TR), Đen

Thông số kỹ thuật:
  • SHCS-ETB-V333
  • Chuyển mạch Volt 3P3W3PT, 4 vị trí (OFF,RS,ST,TR), Đen